Mellem blinkende blå søer og grønne skove
Vejlsøhus · Hotel & Konferencecenter · Vejlsøvej 51 · 8600 Silkeborg · Tlf. +45 8921 2121 · E-mail: info@vejlsoehus.dk