Kontakt

Kontakt

Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf. +45 8921 2121
info@vejlsoehus.dk
www.vejlsoehus.dk

Konferencebooking

Tlf. +4589212122
konference@vejlsoehus.dk

Rutevejledning

Kontaktformular

Klagemulighed

Hvis du har overnattet, holdt selskab, møder eller andet på Vejlsøhus og ikke mener, vi har leveret en tilfredsstillende ydelse, vil vi opfordre til, at du først retter direkte henvendelse til hotellet via vores kontaktformular.

Hvis klagen ikke kan løses i samarbejde med os, kan du indgive en klage til:

Ankenævnet for Hotel, Restauration og Turisme, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg.
Du kan klage online her www.hrt-ankenaevn.dk/da-DK/Klagebehandling
 
Ved indgivelse af en klage kan du også anvende den fælles europæiske klageportal, ODR. Det kan være relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Via ODR er det muligt at indgive sin klage på alle europæiske sprog.
Klagen kan indgives her - http://ec.europa.eu/odr