Bæredygtighed


Bæredygtighed og verdensmål på hotellet
 

Igennem foråret 2020 er alt vores personale blevet uddannet indenfor “Bæredygtigt servicedesign”, med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Vi har udvalgt 5 verdensmål, som vi alle arbejder videre med at implementere:
 

Verdensmål nr. 3 - Sundhed og trivsel.

Øget energi fra vores måltider og portionsanretning.

 

Verdensmål nr. 7 - Bæredygtig energi.

Energifokus og information.

 

Verdensmål nr. 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Personale og sammenhold.

 

Verdensmål nr. 12 - Ansvarligt forbrug og produktion.

Lokale råvarer, krav til leverandører, madspild, gæsterejse og information til gæsten.

 

Verdensmål nr. 15 - Livet på land.

Selvforsynende og en del af naturen.

 

Miljøprofil på hotellet

 

I alle vores forretningsområder arbejdes der aktivt på at mindske påvirkningen af vores fælles natur og miljø. Det gælder både det eksterne og interne miljø.

Vi har siden 1996 haft en miljøpolitik, som sætter kursen for vores daglige miljøarbejde samt en handlingsplan, som beskriver de konkrete aktiviteter og initiativer. Denne er i 2020 blevet udvidet satsningen med FN’s 17 Verdensmål.

 

Den Grønne Nøgle på hotellet

 

Vi er miljøcertificeret med Den Grønne Nøgle. Det indebærer, at vi vurderes ud fra

70 miljøparametre, som sikrer, at vi og de øvrige certificerede virksomheder gør en ekstra indsats på miljøområdet til fordel for gæsterne, de ansatte, økonomien og ikke mindst for miljøet og klimaet.