Historie

Historien om Vejlsøhus

Vejlsøhus' historie går tilbage til starten af 1900-tallet. Under ledelse af overlæge, professor Sophus Bang, åbnede Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse den 1. juni 1903 sit første sanatorium i Silkeborg, og mens byens to eksisterende kuranstalter tog sig af gæster med mange forskellige sygdomme, så behandlede sanatoriet kun den ene sygdom. 

    

Sanatoriet tog imod patienter frem til 1958, hvor tuberkulosen var så godt som udryddet i Danmark. Den kendte Silkeborg maler Asger Jorn var en af de mere prominente gæster i perioden og i sin tid, som patient på centret, malede han bl.a. det kendte kunstværk ”Livshjulet”, som i dag hænger på Silkeborg Bibliotek. 


  

Den 1. februar 1959 overtog Århus Amt bygningerne og drev frem til 1987 forsorgsinstitution på stedet. I 1987 købte Silkeborg Kommune bygningerne inkl. den 15 ha store, omgivende park. Kommunen stillede bygninger og park til rådighed for den selvejende institution Ferskvandscentret, der siden har udviklet sig til et nationalt center for vandmiljø samt en levende erhvervspark for en række private og halvoffentlige virksomheder.

AQUA

1987 var også begyndelsen på det ambitiøse projekt AQUA, et nyt og utraditionelt vindue ud til livet i de ferske vande. Kernen i AQUA er den store runde akvariebygning, der blev åbnet for publikum i 1993. Bygningen er nedsænket i en 600.000 liter stor sø, hvor man i bogstaveligste forstand går på bunden og kan betragte ferskvandets dyr og planter i deres naturlige miljø - både oven over og nede i vandet - gennem de store akvarievinduer.

I tilknytning til akvariebygningen ligger den 12.000 m2 store AQUA Dyrepark, hvor man kan iagttage et stort udvalg af de fugle og dyr, der er knyttet til de ferske vande. Et vigtigt led i AQUA Akvarium & Dyreparks virksomhed er information og videnformidling. Det sker gennem AQUA Sø- og Naturcenter, der driver skoletjeneste og yder naturvejledning i almindelighed. 

Aboretet

Imellem AQUA Park og Silkeborg-søerne (Vejlsø, Brassø og Remstrup Å) ligger et 14 ha stort skovområde, som er stillet til centrets disposition af Silkeborg Statsskovdistrikt til et vådbunds-arboret, Arboretum paludosum. Her kan man se en omfattende samling af vådbundstilpassede træer og buske fra alle jordens tempererede egne.