Miljø

Miljøprofil

I alle Vejlsøhus' forretningsområder arbejdes der aktivt på at mindske påvirkningen af vores fælles natur og miljø. Det gælder både det eksterne miljø og det interne miljø. Vi har siden 1996 haft en miljøpolitik, som afstikker kursen for det daglige miljøarbejde samt en handlingsplan, som beskriver de konkrete aktiviteter og initiativer. 
 

Den Grønne Nøgle

Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter er miljøcertificeret med Den Grønne Nøgle. Det indebærer, at vi vurderes ud fra ca. 70 miljøparametre, som sikrer at vi - og de øvrige certificerede virksomheder - gør en ekstra indsats på miljøområdet til fordel for gæsterne, de ansatte, økonomien og ikke mindst for miljøet og klimaet.

Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter har haft Den Grønne Nøgle i 14 år. Medarbejderne er derfor på forkant med mijøarbejdet og medvirker aktivt i den fortsatte udvikling. 
 
 
 

Den Grønne Tråd

I 2009 indgik Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter et samarbejde med Midtjysk Turisme og Skarrildhus kursus- og konferencecenter omkring en yderligere markering af den grønne profil på konferencecentre i Region Midt. 

Herudover formidles de enkelte tiltag og opfordringer til at passe bedre på miljøet og spare på energien også via en række plancher på værelserne, i elevatorerne mv.